diabetesbehandeling closed loop

Closed loopsysteem

Diabetes type 1

Type 1 diabetes is een chronische auto-immuunziekte waarbij het immuunsysteem van het lichaam de bètacellen van de alvleesklier aanvalt. Bètacellen scheiden insuline af, een hormoon dat glucose in cellen transporteert voor energie. Door de aanval doen de bètacellen alsof ze stuks zijn, met als gevolg het dalen van de werkzame bètacel aantallen. Door deze daling kan het lichaam niet langer voldoende insuline aan het lichaam leveren. Er treedt dan hyperglykemie op die tot ernstige complicaties kan leiden als deze niet onmiddellijk wordt behandeld. Dit noemen we diabetes type 1.

Insulinetherapie

De behandeling voor de ontstane diabetes vereist exogene (uitwendige) insulinetoediening. De behandeling met insuline is altijd grotendeels effectief en de belangrijkste pijler van de therapie. Toch komen er vaak hypoglykemische episoden voor en kunnen deze zelfs meer levensbedreigend zijn dan hyperglykemie. Daardoor worden nieuwere behandelingsopties geëvalueerd om meer veilige en effectieve alternatieven te vinden voor de behandeling van type 1 diabetes.

Closed loopsystemen

Closed loopsystemen zijn ontworpen om automatisch de gewenste bloedglucose te bereiken en te behouden. Een closed loopsysteem dat de bloedglucose normaliseert door de insulinetoediening te reguleren, werkt door insuline automatisch te verdelen om de glykemische niveaus binnen ons gewenste bereik te houden. Het lijkt het meest op de werking van de natuurlijke werking van de alvleesklier maar is geen kunstalvleesklier. Dit laatste systeem bevat ook nog een glucagontoediening voor de momenten dat de bloedglucose te laag dreigt te worden.

Mensen met diabetes type 1 kunnen geen eigen insuline produceren, die de bloedsuikerspiegel (glucose) reguleert, dus moeten ze het elke dag spuiten. Momenteel moeten veel patiënten met diabetes de hoeveelheid insuline die ze gedurende de dag ontvangen handmatig aanpassen en bijstellen. Met een closed loopsysteem genoemd, kunnen gebruikers in plaats daarvan erop vertrouwen dat het apparaat zich aanpast als dat nodig is.

Kortwerkende insuline

De closed loopsystemen beheren de basale insulintoeding, zoals bijvoorbeeld de Medtronic MiniMed 670G, die in Europa commercieel wordt gebruikt, leveren basale doses en worden hybride closed-loop-systemen genoemd.

Binnen bereik

Mensen met diabetes type 1 die een closed loopsysteem gebruiken, ervaren dat ze meer binnen het gestelde glucosedoelbereik zitten dan andere mensen met diabetes type 1. Een studie gepubliceerd in het New England Journal of Medicine toonde aan dat patiënten gemiddeld 2,6 uur meer per dag binnen hun streefglucosebereik vielen in vergelijking met leeftijdsgenoten die alleen een pomp met sensor gebruikten. Onderzoekers ontdekten ook dat het geglyceerde hemoglobinegehalte van patiënten die het closed loopsysteem gebruikten, tijdens het onderzoek verbeterde. Omgekeerd ondervonden patiënten in de controlegroep gemiddeld geen verandering, volgens de studie, die werd gefinancierd door het National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

Kunstalvleesklier

Inmiddels werd op 13 juli 2021 bekend dat in Nederland 10 miljoen euro beschikbaar werd voor wetenschappelijk onderzoek naar de kunstalvleesklier van Robin Koops uit Goor. Dit onderzoek zoekt naar een antwoord op de vraag of de kunstalvleesklier een effectievere zorg levert voor mensen die hun diabetes niet goed gereguleerd krijgen binnen de huidige behandelmethodes. Op basis van deze uitkomst kijkt men (Zorginstituut) of de kunstalvleesklier in het basispakket van de verzekering hoort.

Deze kunstalvleesklier is een zogeheten bihormonale pomp voor insuline en glucagon, sesnorthecnologie en een algoritme. Dit levert een slim systeem op dat niet alleen meet, maar ook weet wanneer de insuline en glucagon toegediend moet worden. Dit heeft als resultaat dat de bloedglucosewaarden binnen nauwere grenzen gehouden kunnen worden dan met de traditionele systemen. Dit zou een verbetering van kwaliteit van leven zijn.