diabetes waarde gedreven zorg

Value based care

Value based care

Value based care, in Nederland waardegedreven zorg, is een belangrijk verbetering in de gezondheidszorg. Veel initiatieven zijn begonnen met het concentreren van hun zorg op patiënten en hun medische aandoeningen. Dit vereist focus op patiënt-waarde. Bij het focussen op waarde voor patiënten kunnen zich enkele uitdagingen voordoen. Ten eerste varieert de betekenis van waarde voor patiënten sterk tussen belanghebbenden in de gezondheidszorg. Ten tweede krijgen niet alle patiënten dezelfde behandeling voor dezelfde ziekte. Patiënten (en hun families) willen anders worden behandeld op basis van hun voorkeuren. Ten derde verschilt de kwaliteit van de zorgverlening in termen van patiënt-relevante uitkomsten tussen ziekenhuizen. De diversiteit in metingen maakt het moeilijk om te vergelijken.

Componenten

Een ideaal hoogwaardig gezondheidszorgsysteem bestaat uit zes belangrijke componenten:

  1. een duidelijke, gedeelde visie met de patiënt in het midden;
  2. leiderschap en professionaliteit van gezondheidswerkers;
  3. een uitstekend werkende IT-infrastructuur;
  4. brede toegang tot zorg;
  5. betaalmodellen (zorgverzekering) die kwaliteitsverbetering boven volume belonen.

Patiënt-waarde

Artsen baseren de betekenis van patiënt-waarde op de vaardigheden van een arts, een verbeterd medisch laboratoriumresultaat of een goed uitgevoerde operatie. Deze metingen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op het behandelings- of interventie-perspectief. Aan de andere kant kan een patiënt de waarde van de arts baseren op aspecten zoals de lengte van wachtlijsten, hoe vriendelijk de arts was of misschien hoe goed de koffie of het ontbijt smaakte. "De meeste mensen zijn het erover eens dat beide reeksen metingen niet echt de kwaliteit van de zorg weergeven vanuit een medisch perspectief. De perceptie van de patiënten:" Ze waren zo aardig voor me toen ik zeven keer opnieuw geopereerd diende te worden.

Betere zorg

Binnen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is het de ambitie dat de ziekenhuizen waardegedreven zorg als uitgangspunt van goede zorg hanteren. Op deze wijze draagt de zorg die zij leveren bij aan een goede kwaliteit van leven van hun patiënten. Wanneer waardegedreven zorg consequent wordt doorgevoerd, leidt dit tot betere zorg, tot een andere manier van werken, tot een meer gelijkwaardige relatie met patiënten en tot een efficiëntere inrichting van zorg. Daarnaast leidt het tot lagere kosten, omdat zorg die niet zinnig is, geen waarde toevoegt, niet wordt verleend.