Privacyverklaring DiabetesBaas

Doel gegevensverzameling

Om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, wordt er regelmatig tijd in de innovatie en optimalisatie van de site gestoken. Om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten op jouw voorkeuren af te stemmen, analyseer ik je gedrag op de website. Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Daarnaast verwerk ik je persoonsgegevens voor het:

 • Afhandelen van je betaling;
 • Verzenden van de nieuwsbrief;
 • Bellen of mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Informeren over wijzigingen van mijn diensten;
 • Bij jou afleveren van diensten.


Overzicht gegevens

DiabetesBaas verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik handmatig en/of geautomatiseerd verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over je activiteiten op de website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Lijst met contactgegevens van de klanten via een applicatie
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken; in correspondentie en telefonisch


Beveiliging

DiabetesBaas neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De verbinding tussen je browser en de server van DiabetesBaas is bijvoorbeeld beveiligd met een SSL certificaat en de volledige back-ups van alle website gegevens worden weggeschreven op een tweetal locaties. Ik ga hier vertrouwelijk mee om, geheel volgens de richtlijnen voor Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Gegevensbeheer

Het beheer van je persoonsgegevens ligt bij mij, ik ben de verantwoordelijke partij en zorg ervoor dat je gegevens op zorgvuldige wijze worden verwerkt. Ik verkoop je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ik sluit een bewerkersovereenkomst af met bedrijven die in mijn opdracht jouw gegevens verwerken. Zo zorg ik voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. DiabetesBaas blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Geautomatiseerde besluitvorming

DiabetesBaas neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dit wil zeggen dat er geen besluiten worden genomen door computerprogramma’s of -systemen.


Bewaartermijn

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

DiabetesBaas heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan schriftelijk contact met me op via onderstaande adresgegevens; dan verwijder ik deze informatie zo snel mogelijk, maar binnen vier weken.


DiabetesBaas

Burgemeester Praamsmalaan 20

8701 CL Bolsward


Cookies

DiabetesBaas verzamelt gegevens aan de hand van cookies op de website. Ik vergaar hiermee het geanonimiseerde bezoekersgedrag, waardoor je in geen enkel geval aan je websitebezoek gekoppeld kunt worden.

Het is niet verplicht om deze gegevens te verstrekken, maar je helpt me er heel erg mee wanneer je er wel voor kiest om je geanonimiseerde gegevens met me te delen. Wil je meer weten over het gebruik van cookies en de manier waarop je deze kunt aanpassen of uitschakelen? Lees dan hier de cookie policy van DiabetesBaas.


Transparantiebeginsel

Wil je graag je persoonsgegevens inzien, of wijzigen – indien deze niet correct zijn? Of wil je jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken, dan wel bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door DiabetesBaas? Neem dan schriftelijk contact met me op met via onderstaande gegevens:


DiabetesBaas

Burgemeester Praamsmalaan 20

8701 CL Bolsward


Wanneer je persoonsgegevens niet meer relevant zijn, kun je me schriftelijk verzoeken om je gegevens te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te versturen per post.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of gegevensoverdracht door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en je Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.


Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Indien je vermoedt dat je persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is het mogelijk om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het indienen van een klacht gaat via een vragenlijst op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.


Aanpassen privacy policy

DiabetesBaas behoudt zich het recht voor om deze privacy policy aan te passen. Wijzingen worden altijd op deze website gepubliceerd, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.