hypo unawareness

Hypo unawareness

Hypo unawareness

Hypo unawareness is een term die wordt gebruikt om een situatie te beschrijven waarin mensen met diabetes, meestal diabetes type 1, vaak niet merken wanneer ze een lage bloedglucosewaarde oftewel een hypoglykemie hebben. Hypo unawareness kan erg lastig en soms zelfs gevaarlijk zijn, dus het wordt ten zeerste aanbevolen om stappen te ondernemen om het bewustzijn van uw hypo-waarschuwingssignalen te herstellen. De meeste mensen kunnen de symptomen van hypoglykemie herkennen.

Symptomen

  • Zich zwak voelen 
  • Verwarring 
  • Tintelingen in de vingers of mond 

De symptomen variëren echter bij verschillende mensen en kunnen ook bij dezelfde personen op verschillende tijdstippen variëren. 

Risico

Mensen met diabetes die hypo unaware zijn, merken mogelijk geen symptomen totdat de erg lage bloedglucosewaarde leiden tot gevaarlijke situaties, waaronder: 

  • Convulsies 
  • Bewusteloosheid 
  • In zeldzamere gevallen, coma 

Oorzaak

Hypo unawareness kan vaak voorkomen bij mensen die al een aantal jaren diabetes hebben, met name type 1 diabetes. Een periode van frequente hypoglykemie en hypo unawareness kan ook worden veroorzaakt door een recente hypo in de laatste twee dagen. Hypo's kunnen ook moeilijker te herkennen zijn wanneer ze een snelle daling van de bloedsuikerspiegel volgen. Sommige medicijnen, waaronder bètablokkers, kunnen ook leiden tot hypo unawareness. Andere factoren die kunnen bijdragen tot een verminderd bewustzijn van hypoglykemie zijn: 

Gevolg

Hypo unawareness kan potentieel gevaarlijk zijn. Als je een hypo hebt, moet je zorgvuldig testen voordat je jezelf of anderen in gevaar brengt. Voorbeelden van hypoglykemie en onbewustheid hiervan kunnen bijzonder gevaarlijk zijn, zoals autorijden, het bedienen van gevaarlijke machines op het werk en zelfs dagelijkse taken zoals koken of zelfs de weg oversteken. 

Overleg met zorgverlener

Als jij hypo unaware bent, kun je van jouw zorgverlener het advies krijgen om jouw bloedglucosewaarden gedurende een bepaalde periode te verhogen om de bloedglucosewaarden te verhogen en te voorkomen dat hypo's zo vaak voorkomen. Je lichaam raakt dan weer minder gewend aan de hypo’s waardoor je bewuster bent van een voorkomende hypoglykemie. 

Controleren

Als jij regelmatig hypo's hebt, moet je mogelijk jouw bloedglucose vaker controleren om inzicht te krijgen welke patroon van hypo’s jij ervaart. Probeer vast te leggen welke gebeurtenissen tot hypo's leiden, zodat je trends kunt herkennen en deze in de toekomst kunt voorkomen. 

Bewust

Hypobewustzijn kan ook worden verbeterd door jouw geest bewuster te maken van een hypoglykemie. Als je problemen hebt met denken, spreken of het uitvoeren van een taak, sta jezelf dan niet toe om het om andere redenen te negeren - ik ben moe, ik heb geen goede dag enz. Sta jezelf daarvoor in de plaats toe dat de hypoglykemie een mogelijke oorzaak is, controleer waar mogelijk en handel.