diabetes mody

Diabetes MODY

Diabetes MODY is een vorm van diabetes die begint op jonge leeftijd, meestal voor het 25e levensjaar begint. Hierdoor denkt men in eerste instantie aan diabetes type 1. Echter de beginsymptomen zijn meestal mild met licht verhoogde bloedsuikers en weinig andere symptomen. De gelijkenis met diabetes type 2 is veel passender. Net als bij diabetes type 2,  waar het lichaam gewend is geraakt aan langzame verhoging van de bloedsuikerwaardes, wordt de diagnose diabetes vaak pas na langere tijd gesteld.

Verslechteren

Bij het verstrijken van de jaren kan afhankelijk van het type de alvleesklier steeds slechter gaan functioneren. MODY staat voor Maturity-Onset Diabetes of the Young.

Beschadiging

We zien op dit moment meerder vormen van dit type diabetes (op dit moment zijn er 15 bekend), waarbij in alle gevallen in de baarmoeder iets is misgegaan bij de aanleg van de alvleesklier.

Hierdoor is deze alvleesklier al op vroege leeftijd beschadigd en kan daarom minder insuline maken. Dit is de reden waardoor het meer lijkt op diabetes type 2, de vorm die men vaak pas op oudere leeftijd krijgt.

Genetische test

Met behulp van een genetische test, wordt de diagnose bepaald welke van de verschillende vormen van dit type diabetes het is. Hierdoor is het mogelijk om een behandeling op maat te maken.

Diabetes MODY en de behandeling

Kinderen waarbij diabetes is ontdekt gaan vaak direct insuline spuiten. Echter bij een ‘goede’ MODY (2) is dit niet nodig. Zij blijven hun gehele leven mild ontregeld en krijgen nauwelijks lichamelijke gevolgen waardoor insuline in het geheel niet nodig is.

Als een kind één van de ‘minder goede’ vormen heeft, verloopt de diabetes wel zoals normaal is bij diabetes type 1. Maar kan degene vaak de 1e tien jaar met tabletten worden behandeld voordat er insuline wordt gespoten. Dit voelt veel minder belastend.

Koolhydraatverdeling

Bij MODY 2 is het belangrijk om de koolhydraten goed over de dag te verdelen, dit dieet is vaak de enige behandeling die hierbij noodzakelijk is.

Andere vormen van dit type diabetes behandel je eerst met tabletten uit de groep van de sylfonylureumderivaten. Dit is bijvoorbeeld de Tolbutamide. Metformine mag je NIET gebruiken.

Op oudere leeftijd, ziet men bij een aantal mensen, door het slechter worden van de alvleesklierfunctie toch de noodzaak voor het gebruik van insuline door middel van pen of pomp.

Mensen met MODY zijn veel gevoeliger voor de medicatie, zoals tabletten en insuline. Daarom is er een veel lagere dosering nodig van tabletten of insuline bij dit type diabetes.

Oorzaak MODY

De erfelijke factor bij dit type diabetes is veel groter dan bij de ‘gewone’ soorten diabetes.