diabetes en diabetogeen

Diabetogeen

Veroorzaker

Diabetogeen betekent diabetes veroorzakend. Sommige geneesmiddelen en virussen kunnen diabetogen zijn. Een diabetogeen middel kan worden gedefinieerd als een middel dat een aanhoudende verhoging van de bloedglucoseconcentratie veroorzaakt tot binnen de waarden die zijn aanvaard door het rapport van het Internationaal Comité van deskundigen voor de diagnose en classificatie van Diabetes Mellitus Rapport (Comité van deskundigen voor de diagnose en classificatie van Diabetes Mellitus).

Herhaald

Er is hier sprake van bij herhaalde metingen op verschillende dagen, een ongedwongen plasmaglucoseconcentratie van ≥ 11,1 mmol / L in aanwezigheid van symptomen (polyurie, polydipsie, onverklaarbaar gewichtsverlies), een nuchtere plasmaglucoseconcentratie van ≥ 7,0 mmol / L, of een 2-uur postprandiale plasmaglucose-concentratie van ≥ 11,0 mmol / L. Het is nu algemeen aanvaard dat chronische hyperglycemie een centrale rol speelt in de etiologie van de microvasculaire complicaties van diabetes mellitus (retinopathie, nefropathie, neuropathie). De etiologie van de macrovasculaire complicaties van diabetes mellitus is nog onduidelijk, maar insulineresistentie en hyperinsulinemie zijn waarschijnlijk belangrijke factoren. Geneesmiddelen die hyperglycemie produceren, kunnen dus, vooral als ze gepaard gaan met insulineresistentie, bijdragen aan het risico op microvasculaire en macrovasculaire aandoeningen bij gevoelige populaties. 

Hoofdklassen 

Diabetogene middelen kunnen worden onderverdeeld:

 • Immunosuppressiva: De meeste immunosuppressiva zijn diabetogeen.
  1. Glucocorticoïden
  2. Alkylerende middelen
  3. Purine synthese remmers
  4. Calcineurine remmers
 • Anti-hypertensiva: sommige zijn bloedglucose verhogend.
 • Psychofarmaca
 • Statines 
 • Broncholitica