Acceptatie

Acceptatie

Acceptatie is het aanvaarden van (de situatie) of dat je akkoord bent met (de situatie). Acceptatie wil niet direct zeggen dat je blij bent met de situatie, het betekent dat je het een plaats geeft in je dagelijks leven en het beste van je leven maakt.

Accepteren betekent dat je het feit dat je iets niet kunt veranderen los laat en verder gaat met de situatie zoals hij wel is.

Er gaat een proces aan vooraf om te komen tot acceptatie van een situatie. Dit proces kun je zien als een soort rouwproces. Je doorloopt zo’n proces nadat je te horen hebt gekregen of ervaren dat de situatie niet meer wordt zoals hij was.

Dit proces is voor iedereen hetzelfde die van zijn arts te horen heeft gekregen dat hij voortaan met Diabetes type 1Diabetes type 2, Diabetes LADA of Diabetes MODY door het leven moet gaan.

Acceptatie en emotie

Net als bij motivatie speelt ook bij acceptatie de emotie een grote rol. Emotie is een innerlijke beleving of gevoel dat bij ieder mens voorkomt. De bekendste emoties die we kennen zijn vreugde, verdriet, boosheid en angst.

Acceptatieproces in 5 fasen

Elizabeth Kubler Ross heeft onderzocht hoe mensen omgaan met diverse vormen van verlies. Het acceptatieproces is een afgeleide van het rouwproces waar iedereen door heen gaat na een verlies.

Dit verlies kan op elk gebied zijn, door verlies van een dierbare, gezondheid, werk, of ieder ander verlies. Het proces bestaat uit de volgende 5 fasen:
  • Ontkenning
  • Boosheid
  • Verdriet & Depressie
  • Aanvaarding
  • Heroriëntatie & integratie

Het procesverloop

In het procesverloop zoals je hieronder ziet, staat geen tijdsduur aangegeven. Ieder mens reageert namelijk anders op verlies. Zo is het ook geen proces wat je precies zo doorloopt, de stadia kunnen ook tegelijk of in een andere volgorde doorlopen.

Sommige gaan zelfstandig heel snel door het proces heen, er zijn mensen die een terugval ervaren en anderen blijven jaren in hetzelfde proces zitten of komen er zelfs nooit helemaal doorheen.

Zij blijven bijvoorbeeld in een depressie zitten en hebben hulp van professionals nodig om uit de depressie weg te komen.

Tijdsduur

Ieder persoon is uniek, hoe je reageert op verlies van gezondheid bijvoorbeeld heeft te maken met jouw persoonlijke ervaring en de cultuur waar je bent opgegroeid. Ben je positief of juist negatief ingesteld? Voel jij jezelf het slachtoffer van een situatie of zie je overal wel weer een voordeel in, zoals Johan Cruijff wel eens heeft gezegd ‘ieder nadeel heeft zijn voordeel’.

Er zijn mensen die onvoldoende hebben geleerd om met emoties die ontstaan na verlies om te gaan. Zij sluiten zich af voor het medeleven van mensen om hen heen. Ze praten niet over hetgeen ze zijn verloren en stoppen het weg. Anderen zijn juist gauw geneigd om zich slachtoffer te voelen in iedere situatie waarin ze iets verliezen. Er is in het acceptatieproces geen goed en fout.

Het ia belangrijk is om te realiseren dat ieder mens bij verdriet door een proces van acceptatie gaat. Als je van jezelf weet hoe je reageert dan weet je ook wat je nodig hebt om op een effectieve wijze zo’n proces te doorlopen.

Wel of niet kunnen accepteren

In de praktijk zien we dat mensen die kunnen accepteren hoe de situatie is na het verlies van gezondheid zich vaak beter voelen dan mensen die niet kunnen accepteren hoe de nieuwe situatie is. De eerste groep zoekt oplossingen en wegen om ondanks het verlies toch een goed leven te hebben. De tweede groep blijft gefrustreerd en boos steeds maar weer terugverlangen naar de oude situatie.

Als conclusie kunnen we stellen dat voor ieder mens dezelfde keuze geldt, blijf ik bij de pakken neerzitten of probeer ik mijn leven ten volste te leven?