diabetes ritme regelmaat

Ritme & Regelmaat

Regelmatig bewegen

Al tientallen jaren wordt lichaamsbeweging beschouwd als de basis van zelfmanagement bij diabetes, in combinatie met voeding en medicatie. Hoogwaardig bewijs over het belang van lichaamsbeweging en fitness bij diabetes ontbrak echter tot de laatste jaren. De laatste technische beoordeling van de American Diabetes Association (ADA) over lichaamsbeweging en diabetes type 2 (voorheen bekend als niet-insulineafhankelijke diabetes) werd gepubliceerd in 1990. Het huidige werk benadrukt de vooruitgang die is opgetreden sinds deze laatste technische beoordeling werd gepubliceerd.

Ontwikkelingen

Belangrijke ontwikkelingen sinds de technische evaluatie van 1990 zijn onder meer:

  • Vooruitgang in de basiswetenschap, waardoor ons begrip van de effecten van oefening op glucoseregulatie wordt vergroot.
  • Grote klinische onderzoeken die aantonen dat leefstijl-interventies (dieet en lichaamsbeweging) de incidentie van diabetes type 2 verminderen bij mensen met een verminderde glucosetolerantie (IGT) of insulineresistentie.
  • Meta-analyses van gestructureerde inspanningsinterventies bij type 2 diabetes waaruit blijkt: 
    1. effectiviteit van inspanning bij het verminderen van HbA1c, onafhankelijk van lichaamsgewicht; 
    2. verband tussen trainingsintensiteit en verandering in HbA1c.
  • Grote cohort-studies die aantonen dat een lage aerobe conditie en een laag niveau van lichamelijke activiteit een verhoogd risico op sterfte door hart- en vaatziekten (CVD cardio vasculaire disease) bij mensen met diabetes voorspellen.
  • Klinische onderzoeken die de effectiviteit van weerstandstraining (zoals gewichtheffen) aantonen voor het verbeteren van de glykemische controle bij type 2 diabetes.
  • Nieuwe gegevens over de veiligheid van weerstandstraining bij populaties met een hoog risico op HVZ.

Aanbeveling

Op basis van dit nieuwe bewijsmateriaal zijn de aanbevelingen voor de gewenste soorten, hoeveelheden en intensiteiten van aerobe fysieke activiteit voor mensen met diabetes verfijnd. Weerstandstraining zal nu worden aanbevolen bij een bredere groep patiënten en met een breder bereik van intensiteit dan voorheen. Er zijn andere gebieden waarop nieuw bewijs ontbreekt, maar men denkt dat eerdere aanbevelingen conservatiever zijn geweest dan nodig. Deze gebieden omvatten aanwijzingen voor inspanningstest vóór het begin van een oefenprogramma en voorzorgsmaatregelen met betrekking tot lichaamsbeweging in de aanwezigheid van enkele specifieke complicaties of suboptimale metabole controle.

Voorkomen

Als diabetes niet zorgvuldig wordt voorkomen, is het niet onrealistisch om te constateren dat bijna elk gezin in de toekomst ten minste één familielid met diabetes type 2 heeft. Wat mensen vatbaarder maakt voor diabetes type 2 is obesitas dat vaak wordt gekenmerkt door centrale adipositas (vetlijvigheid). Dit verhoogt de kans op hart- en vaatziekten en immuunziekten. Leefstijlprogramma’s en oefeningsschema's zijn vereist om een dergelijke groeiende groei af te remmen.

Ontspannen, Eten, Regelmatig bewegen

De inname van gezonde voeding, regelmatig ontspannen en lichamelijke activiteit gelden als de belangrijke factoren voor de gezondheid van de mens en de levenskwaliteit. Desalniettemin is onderzoek naar de ontwikkeling van pragmatische eenvoudige programma's om inname en lichaamsbeweging in een ritmische structuur te matchen, schaars. 

Verbinding

De gezonde voeding, ontspannen en lichaamsbeweging zijn sterk onderling verbonden en worden beschouwd ritmisch op elkaar aan te sluiten. Deze visie houdt in dat alle belangrijke voedselmaaltijden een passende intensieve oefening vereisen om het intermediaire metabolisme en afvalbeheer tegelijkertijd te verbeteren.

Bewegen voor de maaltijd

Daarnaast is het belangrijk om voor de maaltijd te gaan bewegen. Als je beweegt voor de maaltijd gaat het lichaam over op vetverbranding omdat er logischerwijs geen koolhydraten in het lichaam zijn om snel te verbranden. Het lichaam kiest dan om energie te verkrijgen door het vet te verbranden dat langduriger energie geeft. Vetverbranding zorgt er voor dat je beter in staat bent om energie uit vet om te zetten waardoor je meer energie tot je beschikking hebt.