diabetes en uitstelgedrag

Uitstelgedrag

Uitstel

Uitstel is het vermijden van een taak die binnen een bepaalde deadline moet worden volbracht. Het kan verder worden verklaard als een gebruikelijke of opzettelijke vertraging bij het starten of beëindigen van een taak, ondanks het feit dat het negatieve gevolgen kan hebben. Het is een veel voorkomende menselijke ervaring met vertraging in de dagelijkse taken of zelfs het uitstellen van opvallende taken zoals het bijwonen van een afspraak met de zorgverlener, het bijhouden van de bloedglucosewaarden, het delen van de bloedglucosewaarden met de zorgverlener, of het aansnijden van een stressvolle kwestie met een zorgverlener of partner. 

Negatief of positief

Uitstel wordt meestal gezien als een negatieve eigenschap vanwege het belemmerende effect op de productiviteit. Ook wordt het vaak geassocieerd met depressie, laag zelfbeeld, schuldgevoel en ontoereikendheid. Eveneens kan het worden beschouwd als een verstandig antwoord op bepaalde eisen die risicovolle of negatieve resultaten kunnen opleveren of vereisen dat er op nieuwe informatie wordt gewacht.

Cultureel

Vanuit cultureel perspectief blijken mensen uit zowel westerse als niet-westerse culturen uitstel te vertonen, maar om verschillende redenen. Mensen uit westerse culturen hebben de neiging om uit te stellen om te voorkomen dat ze slechter doen dan voorheen of om niet zoveel te leren als ze zouden moeten hebben, terwijl mensen uit niet-westerse culturen de neiging hebben om uit te stellen om te voorkomen dat ze incompetent lijken, of om te voorkomen blijk geven van een gebrek aan bekwaamheid voor hun leeftijdsgenoten. 

Timemanagement

Het is ook belangrijk om te overwegen hoe verschillende culturele perspectieven van timemanagement uitstel kunnen beïnvloeden. In culturen die een multi-actieve kijk op tijd hebben, hechten mensen bijvoorbeeld meer waarde aan ervoor te zorgen dat een taak nauwkeurig wordt uitgevoerd voordat ze worden voltooid. In culturen met een lineaire kijk op tijd, hebben mensen de neiging om een bepaalde hoeveelheid tijd aan een taak aan te wijzen en te stoppen zodra de toegewezen tijd is verstreken.

Soorten uitstel

Verschillende soorten uitstel (zoals academisch ofwel studieontwijkend gedrag / niet-academisch of gedrags / besluiteloos) hebben hun eigen onderliggende oorzaken en gevolgen. De meest prominente verklaring in de huidige literatuur is gebaseerd op "Intemporele discontering, taakafschuwing en bepaalde persoonlijkheidskenmerken zoals besluiteloosheid en afleidbaarheid" als de gemeenschappelijke oorzaken van uitstel.

Gedragspatroon 

Het plezierprincipe kan verantwoordelijk zijn voor uitstelgedrag; men kan liever negatieve emoties vermijden door stressvolle taken uit te stellen. Naarmate de deadline voor hun doel van uitstel dichterbij komt, zijn ze meer gestrest en kunnen ze dus besluiten om meer uit te stellen om deze stress te voorkomen. Sommige psychologen noemen dergelijk gedrag als een mechanisme voor het omgaan met de angst die gepaard gaat met het starten of voltooien van een taak of beslissing. 

Angst

Prof. Dr. Piers Steel, onderzoeker gaf in 2010 aan dat angst net zo waarschijnlijk mensen ertoe zal aanzetten om zo laat te beginnen met werken en dat de focus van studies op uitstelgedrag impulsiviteit moet zijn. Dat wil zeggen, angst zal ervoor zorgen dat mensen alleen uitstellen als ze impulsief zijn.

Diabetes

Waarom kan uitstelgedrag voor mensen met diabetes een rol spelen? Het uitstellen van zelfcontrole, het spuiten van insuline of lichaamsbeweging kan ongezond gedrag zijn voor mensen met diabetes waardoor ze minder goed instelbaar zijn met hun bloedglucosewaarde of het HbA1c. Dit kan op den duur weer leiden tot acute en late complicaties

Oplossing

Als je van jezelf weet wanneer en waarom je dingen uitstelt, kun je zelf ook het besluit nemen om hier iets aan te doen en/of daar hulp bij vragen aan je zorgverleners.Op deze manier kun je zelf de verantwoordelijkheid nemen over je eigen leven met diabetes en het bijbehorend gewenst gedrag. 

Leefstijlcoach

Als het je niet lukt om je leefstijl aan te passen en je blijft uitstellen dan is het handig om een leefstijlcoach in de arm te nemen. Kijk eens op onze website DiabetesBaas om te kijken welke mogelijkheden er zijn.