Diabetes en de 7 voordelen van Lotgenotencontact
21 oktober 2019 
3 min. leestijd

Diabetes en de 7 voordelen van Lotgenotencontact

Diabetes en lotgenotencontact. In de vorige blog schreef ik al dat we tijdens de We Hike 2 Change Diabetes Challenge van de Bas van de Goor Foundation iedere dag een diabetes-uurtje hadden. Hier deelden we onze ervaringen en vragen die met diabetes te maken hadden.  Zo’n diabetes-uurtje is een vorm van lotgenotencontact. Maar wat zijn nu de geleerde lessen van lotgenotencontact?

Lotgenotencontact voor een DiabetesBaas

“Kennis is Macht en Kennis Delen is Kracht!”

1. Leren door te delen:

Door de diabetes ervaringen te delen leer ik heel veel van anderen. Ik krijg zo meer kennis over diabetes en kennis over omgaan met diabetes. Deze kennis zorgt ervoor dat ik meer en meer de baas wordt over mijn leven met diabetes. Je krijgt begrip voor elkaar en omdat je ervaart dat meer mensen bepaalde ervaringen hebben, krijg je ook meer begrip voor jezelf en voelt je minder alleen in je leven met diabetes. Mijn leven wordt leuker omdat ik me gesteund voel door anderen die dezelfde ervaringen delen.

2. Samen staan we sterk(er):

Mijn sociale netwerk is enorm gegroeid door de contacten met lotgenoten. Ik voel dat ik ergens bij hoor, voel me gesteund en (h)erkend. Het delen van ervaringen maakt me sterker. Ik weet nu dat ik niet alleen sta in mijn ervaringen. Mensen die geen diabetes hebben weten vaak niet wat je bedoelt, dat maakt het soms eenzaam. Zelfs met de Spanjaarden ervoer ik ondanks de taalbarrière een klik in de strijd van diabetes. Erkennen en herkennen maakt dat je elkaar kunt helpen tijdens bijvoorbeeld hypo’s. Je herkent ze eerder en daardoor ben je ook eerder in staat om te reageren bij de andere.

positief omgaan met diabetes

3. Positievere kijk op kwaliteit van leven:

Mijn kwaliteit van leven neemt toe door de hoop en aanmoediging van lotgenoten. Verder ben ik me enorm bewust geworden van het feit dat ik van geluk mag spreken dat ik met mijn diabetes in Nederland woon. In Nederland ben ik in staat om aan zelfmanagement te doen. Ik ben in staat om zelf te bepalen wat ik wel of niet kan en mag. De diabetes bepaalt niet mijn leven, omdat ik mijn leven zodanig inricht dat ik mijn leven kan leven zoals ik het wil.

4. Kennis is macht:

Ik heb de beschikking over alle kennis die ik nodig heb voor zelfmanagement. De afstand tot mijn internist en diabetesverpleegkundige is laagdrempeliger dan in menig ander land, waardoor ik goed voor mezelf op kan komen en op die manier de best mogelijke zorg kan krijgen die ik nodig heb. 

5. Betere fysieke conditie:

Ik ben door het lotgenotencontact in staat om mijn uitdagingen tot een goed einde te brengen. Ik leer ook van mijn lotgenoten hoe ik mijn leefstijl en daardoor mijn gezondheidsgedrag kan verbeteren.

6. Minder stress:

Ik leer vaardigheden waardoor ik beter in staat ben om keuzes te maken. Daardoor ervaar ik minder keuzestress en ben ook zelfwerkzaam/zelfredzaam. Voor mij betekent dit dat ik mijn diabetes de baas ben, ik ben de DiabetesBaas!

7. Nieuwe ontwikkelingen

Via de sociale netwerken en andere contacten met lotgenoten leer je sneller de nieuwe ontwikkelingen kennen en kun je kiezen voor ontwikkelingen waar je gebruik van wilt maken. Je hebt de mogelijkheid om keuzes te maken ten gunste van Kwaliteit van Leven.

Welk voordelen zie jij in het contact met lotgenoten? Laat het ons weten hieronder in het reactievlak. Door te delen kunnen we andere mensen met diabetes ook weer verder helpen en leren we  nog meer van elkaar.

Over de schrijver
Monique Lageweg is leefstijlcoach en eigenaar van het platform DiabetesBaas.nl. Haar missie is om mensen met diabetes meer bewust te maken van hun eigen kracht en de verantwoordelijkheid te nemen over hun diabetes. DiabetesBaas is een identiteit en leefstijl die mensen zich eigen kunnen maken. Via het platform, via haar coachingspraktijk en met haar boek, DiabetesBaas Haal het maximale uit jouw leven met diabetes, wil Monique mensen daarbij ondersteunen.
Reactie plaatsen