diabetes en lotgenoten

Lotgenotencontact

Wat is lotgenotencontact?

We spreken van lotgenotencontact als er contact is tussen mensen met een bepaalde aandoening of ervaring die elkaar op vrijwillige basis ondersteunen. Dit contact bestaat uit het delen van ervaringskennis en het bieden van emotioneel steun aan elkaar. Dit kan in georganiseerde vorm of juist spontaan ontstaan.

Zelfhulp

Lotgenotencontact kun je ook zien als zelfhulp. Dit betekent dat dit hulp is zonder dat er een professionele hulpverlener aan te pas komt. De naam zelfhulp komt juist voort uit de vrije keuze van de betrokkene om contact te zoeken met een lotgenoot. Of aansluiting te zoeken bij een groep lotgenoten.

Bewustzijn van zelfverantwoordelijkheid

In de huidige maatschappelijke omstandigheden is bewustzijn van zelfverantwoordelijkheid bij het krijgen van een aandoening of ervaring een belangrijke onderdeel. Je hebt de mogelijkheid om keuzes te maken. Hoe om te gaan met hetgeen wat er gebeurd en hoe het een plaats in het leven te kunnen geven. Het gaat er niet om wat er gebeurd maar juist hoe je hetgeen een plaats een je leven kunt geven. Hoe ga je er zo goed mogelijk mee om.

Professional

De professionele hulpverlener kan een belangrijke rol spelen in het inlichten van de betrokkene over de aanwezigheid van lotgenoten. Ook over de mogelijkheid tot het leggen van de contacten kan de hulpverlener adviezen geven. Juist de laagdrempeligheid, toegankelijkheid en langdurigheid van het contact tussen lotgenoten kan een drijfveer zijn om op eigen initiatief deel te nemen.

Toegevoegde waarde

Er is een toegevoegde waarde van lotgenotencontact op de zorg van de professional. Ze hebben ieder hun eigen kracht en kunnen elkaar goed aanvullen. Binnen Nederland, en zelfs al wereldwijd tegenwoordig, wijst de praktijk uit dat er geprofiteerd wordt van de positieve effecten van lotgenotencontact.

Communiceren

De reeds langer bestaande patiëntenorganisaties en diverse lotgenoten verenigingen bieden al vele jaren hulp aan. Bijvoorbeeld via verenigingsbladen, groepsbijeenkomsten, telefonische gesprekken , themabijeenkomsten en vakantiereizen. Sinds de digitale ontwikkelingen zijn er nog vele andere en bovendien snellere vormen van lotgenotencontact bijgekomen. Te denken hierbij valt aan mail, website, Social Media.

Het effect van lotgenotencontact

Uit diverse onderzoeken blijkt dat lotgenotencontact vier effecten tot gevolg hebben, deze effecten zijn:

a)    Wederzijdse ondersteuning

  • Je hebt het gevoel ergens bij te horen en je sociale netwerk wordt verder uitgebreid.
  • Daarnaast voel je jezelf gesteund en (h)erkend in je gevoelens.
  • En ervaar je gezelligheid met de mensen die een zelfde achtergrond hebben, hierdoor is er een afname van de eenzaamheid.

b)    Beter welbevinden

Verbetering van de mentale gezondheid, door hoop en/of aanmoediging. Kwaliteit van leven neemt toe. Hierdoor is er minder frustratie en boosheid over de situatie omdat je ervaart dat je niet de enige bent die het zo ervaart.

c)     Kennis en vaardigheden vergroten

Door het vergroten van kennis wat je van ervaren lotgenoten leert. Je bent beter geïnformeerd over je conditie, verloop, behandelmethoden en lange termijncomplicaties. Meer kennis geeft ook de mogelijkheden om het leven met de aandoening/ervaring leefbaarder te maken.

Dankzij het aanleren van nieuwe vaardigheden ben je beter in staat om keuzes te maken. Hierdoor ga je effectiever om met stress, waardoor je meer zelfredzaam bent. Tevens ben je de baas over je eigen leven, in plaats dat je aandoening of situatie jouw leven bepaald.

Meer kennis en vaardigheden geeft je een betere relatie met de artsen. Je bent mondiger en komt beter op voor je rechten en belangen. Hierdoor kun je beter onderhandelen met je hulpverlener en ben je minder afhankelijk.

d)    Voorbereiden op het gebruik van de zorg/hulpverlening

Door lotgenotencontact ben je in staat door zelfmanagement de kosten van het zorggebruik omlaag te brengen. Qua gezondheid kun je fysiek beter functioneren en verminderen je belemmeringen in het dagelijks leven. En tot slot verbeter je met je leefstijl je gezondheidsgedrag.