diabetes lotgenoten dvn

Diabetes Vereniging Nederland

DVN staat voor Diabetesvereniging Nederland. Dit is patiëntenvereniging speciaal voor mensen (en hun betrokkenen) met diabetes. De DVN is de grootste patiëntenvereniging in Nederland. De groep mensen met diabetes is inmiddels gestegen tot meer dan 1 miljoen. Daarmee is deze groep de grootste groep belanghebbenden binnen de gezondheidszorg.

Belangen behartigen

De DVN komt op voor de voor-, en nadelen die mensen ervaren door de diabetes. Ze streven een zo optimaal mogelijk leven na voor mensen met diabetes door een goede zorg te bewerkstelligen. Dit doen ze op allerlei manieren. Ten eerste omdat iedereen uniek is. en ook andere zorgvragen heeft. Ten tweede omdat de enige zekerheid die we in het leven hebben is dat het verandert.

Ontwikkelingen

We hebben te maken met snelle ontwikkelingen binnen de zorg door bijvoorbeeld digitalisering. Dit vraagt steeds weer om de sterke betrokkenheid van de patiëntenvereniging. Alleen zo kunnen ze de toegankelijkheid en de kwaliteit van zorg voor alle mensen met diabetes bewerkstelligen.

Werkwijze

Landelijk, regionaal en zelfs plaatselijk werkt de DVN samen met zeer diverse partijen. Dit zijn de overheid, de zorgverzekeraars en ook de zorgverleners. Ze organiseren diverse activiteiten om de mensen met diabetes te ondersteunen aan zelfmanagement te doen en zo de regie over het leven met diabetes te houden.

Plaatselijk en regionaal

De vele (plaatselijke en/of regionale) vrijwilligers zetten zich heel actief in. Op deze wijze verbeteren zij de zorg binnen de regio. Zij organiseren zeer veel diverse activiteiten. Deze activiteiten kan men op de website van de DVN terug vinden.

Werkgroepen

Binnen de DVN zijn ook twee werkgroepen actief die voor kinderen en jongvolwassenen aparte activiteiten organiseren. Tevens geven ze adviezen aan de betrokkenen bij deze groep welke zorg er nodig is speciaal voor kinderen met diabetes. Hierbij kun je denken aan advies aan/over de school en/of studie. Deze werkgroepen zijn SugarKidsClub en JONG met diabetes.

Het effect van lotgenotencontact

Het effect van het lotgenotencontact (tijdens de diverse activiteiten) bij de DVN is te plaatsen onder meerdere noemers.

a)    Wederzijdse ondersteuning

De DVN heeft een telefonische en digitale helpdesk waar je alle vragen met betrekking tot diabetes kunt stellen. Tevens krijg je bij je lidmaatschap een ledenmagazine. De vele diverse activiteiten geven de gelegenheid om kennis te maken en onderling contact te hebben met lotgenoten. Hier vind je ondersteuning en begrip voor de situatie waar je in zit. Mensen met diabetes leren van elkaar door te ontmoeten. Je kunt dan je ervaringen delen en kennis op doen over diverse onderwerpen rond diabetes.

b)    Beter welbevinden

Tijdens de vele activiteiten deel je jouw ervaring of leer je van de ander. Hierdoor verbeter je jouw functioneren met diabetes. Je vindt er aanmoediging en hoop, waardoor je mentale gezondheid groeit. Op deze manier vermindert je boosheid en frustratie. Je heb het leven met diabetes zelf in de hand.

c)     Kennis en vaardigheden vergroten

Kennis en vaardigheden zijn op verschillende manieren te vergroten bij de DVN. Zo kun je diverse cursussen volgen om te leren omgaan met diabetes. Verder zijn de diverse activiteiten er op gericht om de kennis van de mensen met diabetes te vergroten.

d)    Voorbereiden op het gebruik van de zorg/hulpverlening

De DVN heeft inmiddels bereikt dat er diverse mogelijkheden voor goede verzekeringen zijn. Lidmaatschap van de DVN geeft hierin een voordeel. Zo kun je allerlei informatie vinden over rijbewijs, werken met diabetes, lichaamsbeweging, leefstijl, voeding. Ook geeft de DVN bijvoorbeeld tips over de zorgkosten en de nieuwste ontwikkelingen.